Sầu riêng

Sản xuất tại: Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tuấn

Địa chỉ: Làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam Điện thoại: 0973927574 Website: http://traicayhoangvantuan.vn/

Hướng dẫn sử dụng: Bóc vỏ, loại bỏ phần cùi trắng, sử dụng ăn trực tiếp các múi mít

Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu hỏng

Hạn sử dụng: 5 ngày từ ngày cắt

Tiêu chuẩn: TCCS 01:2020/HVT